VISIE

“In de arbeidsbemiddeling via Retro personeelsdiensten staan mens, organisatie en veiligheid centraal. Kenmerkend daarbij is dat wij op professionele wijze naar buiten treden, maar desondanks toch persoonlijke en no-nonsense contacten onderhouden met zowel opdrachtgevers alsook (uitzend)medewerkers.”

 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In zoverre Retro personeelsdiensten als kleine organisatie hierin het verschil kan maken zijn wij ons wel bewust van alle actuele maatschappelijke issues. In het belang van ieders toekomst begrijpen wij dat er voor het bedrijfsleven een grote rol is weggelegd om situaties niet te laten verslechteren maar om deze juist te verbeteren. Aangaande de arbeidsomstandigheden van onze(uitzend) medewerkers wenden wij onze visie en kunde aan om daar een bijdrage te leveren.

Er zijn global vele goede maatschappelijke initiatieven te benoemen; Retro personeelsdiensten heeft naast haar bewuste handelen daarnaast ervoor gekozen om Unicef financieel te ondersteunen.
Bovendien steunen wij in het Echtse diverse maatschappelijke bewegingen en vinden wij het een eer om ook benaderd te worden voor nieuwe initiatieven in onze gemeenschap.

Retro personeelsdiensten ziet het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daarmee niet als een project, maar meer als een integrale visie op de kernactiviteiten van de onderneming.