Privacyverklaring

Als u besluit uw gegevens naar Retro Personeelsdiensten te zenden, geeft u Retro Personeelsdiensten daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vinden van (uitzend-) werk of bij het vervullen van uw vacature.

Retro Personeelsdiensten gaat vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens en ze alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen.

 

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s op deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo’s en buttons zijn eigendom van Retro Personeelsdiensten en is beschermd onder de copyrightwetgeving.

De informatie en inhoud van deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Desondanks kan aan de inhoud geen enkel recht worden ontleend en is Retro Personeelsdiensten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten.

 

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met info@retro-pd.nl