HISTORIE

Eind 2008; het moment dat in de geschiedenisboeken is opgenomen als de start van de kredietcrisis, kan tevens worden aangeduid als de oprichting van Retro personeelsdiensten. De gekozen naam geeft aan dat de organisatie staat voor de service van weleer, maar wel in een eigentijds jasje. Door de economische malaise destijds was de start kleinschalig; deeltijd WW en afvloeiingsregelingen waren toen de realiteit. Terwijl eind 2008 en heel 2009 voor de uitzendbranche in het teken staan van krimp, verwerft Retro personeelsdiensten toch bestaansrecht welke uitmondt in een sterke groei. Door het toenemend clientèle en aantal medewerkers wordt halverwege 2012 het gerestaureerde pand aan de Houtstraat in Echt betrokken. Op deze centrale locatie groeide de organisatie inmiddels uit tot een bekende regionale arbeidsbemiddelaar, met nog voldoende mogelijkheid voor toekomstige ontwikkelingen.